Portrait Study: Diego I,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, * SOLD*

Portrait Study: Diego I, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

 Portrait Study: Diego II,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches,  *SOLD*

Portrait Study: Diego II, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

 Portrait Study: DIego III,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches,  *SOLD*

Portrait Study: DIego III, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

 Portrait Study: Brogie,  graphite and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Brogie, graphite and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Jimbé,  charcoal on paper, 14x11 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Jimbé, charcoal on paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Meron,  graphite on paper, 15x13 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Meron, graphite on paper, 15x13 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Jolisa,  graphite and white chalk on toned paper, 10x10 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Jolisa, graphite and white chalk on toned paper, 10x10 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Freddie,  red pencil on Mylar, 14x12 inches, $400  *SOLD*

Portrait Study: Freddie, red pencil on Mylar, 14x12 inches, $400

*SOLD*

 Portrait Study: John, brown pencil on Mylar, 14x12 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: John, brown pencil on Mylar, 14x12 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: James,  brown pencil and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: James, brown pencil and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Deborah,  charcoal and white chalk on toned paper, 15x13 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Deborah, charcoal and white chalk on toned paper, 15x13 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Andre,  graphite on toned paper, 20x16 inches, $700  *SOLD*

Portrait Study: Andre, graphite on toned paper, 20x16 inches, $700

*SOLD*

 Portrait Study: Letizia,  conté and red pencil on toned paper, 14x12 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Letizia, conté and red pencil on toned paper, 14x12 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Santiago,  charcoal on paper, 16x14 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Santiago, charcoal on paper, 16x14 inches, $400

email to enquire

 Portrait Study: Raven,  charcoal on paper, 23x19 inches, $600 *FRAMED*  email to enquire

Portrait Study: Raven, charcoal on paper, 23x19 inches, $600 *FRAMED*

email to enquire

 Figure Study: Joe,  graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $600  email to enquire

Figure Study: Joe, graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $600

email to enquire

 Portrait Study: Elena,  charcoal on paper, 19x13 inches, $400  email to enquire

Portrait Study: Elena, charcoal on paper, 19x13 inches, $400

email to enquire

 Figure Study: Jess,  graphite and white chalk on toned paper, 20x15 inches, $400  *SOLD*

Figure Study: Jess, graphite and white chalk on toned paper, 20x15 inches, $400

*SOLD*

 Figure Study: Young Woman,  graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $400  *SOLD*

Figure Study: Young Woman, graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $400

*SOLD*

 Figure Study: Carrie,  graphite on paper, 14x11 inches, $400  email to enquire

Figure Study: Carrie, graphite on paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

 Figure Study: Wendy,  graphite on paper, 22x16 inches, $800  email to enquire

Figure Study: Wendy, graphite on paper, 22x16 inches, $800

email to enquire

 Portrait Study: Eric,  charcoal, black pencil, and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400 *FRAMED*  email to enquire

Portrait Study: Eric, charcoal, black pencil, and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400 *FRAMED*

email to enquire

 Portrait Study: Diego I,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, * SOLD*
 Portrait Study: Diego II,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches,  *SOLD*
 Portrait Study: DIego III,  graphite and white chalk on paper, 13x11 inches,  *SOLD*
 Portrait Study: Brogie,  graphite and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Jimbé,  charcoal on paper, 14x11 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Meron,  graphite on paper, 15x13 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Jolisa,  graphite and white chalk on toned paper, 10x10 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Freddie,  red pencil on Mylar, 14x12 inches, $400  *SOLD*
 Portrait Study: John, brown pencil on Mylar, 14x12 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: James,  brown pencil and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Deborah,  charcoal and white chalk on toned paper, 15x13 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Andre,  graphite on toned paper, 20x16 inches, $700  *SOLD*
 Portrait Study: Letizia,  conté and red pencil on toned paper, 14x12 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Santiago,  charcoal on paper, 16x14 inches, $400  email to enquire
 Portrait Study: Raven,  charcoal on paper, 23x19 inches, $600 *FRAMED*  email to enquire
 Figure Study: Joe,  graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $600  email to enquire
 Portrait Study: Elena,  charcoal on paper, 19x13 inches, $400  email to enquire
 Figure Study: Jess,  graphite and white chalk on toned paper, 20x15 inches, $400  *SOLD*
 Figure Study: Young Woman,  graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $400  *SOLD*
 Figure Study: Carrie,  graphite on paper, 14x11 inches, $400  email to enquire
 Figure Study: Wendy,  graphite on paper, 22x16 inches, $800  email to enquire
 Portrait Study: Eric,  charcoal, black pencil, and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400 *FRAMED*  email to enquire

Portrait Study: Diego I, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

Portrait Study: Diego II, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

Portrait Study: DIego III, graphite and white chalk on paper, 13x11 inches, *SOLD*

Portrait Study: Brogie, graphite and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Jimbé, charcoal on paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Meron, graphite on paper, 15x13 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Jolisa, graphite and white chalk on toned paper, 10x10 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Freddie, red pencil on Mylar, 14x12 inches, $400

*SOLD*

Portrait Study: John, brown pencil on Mylar, 14x12 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: James, brown pencil and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Deborah, charcoal and white chalk on toned paper, 15x13 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Andre, graphite on toned paper, 20x16 inches, $700

*SOLD*

Portrait Study: Letizia, conté and red pencil on toned paper, 14x12 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Santiago, charcoal on paper, 16x14 inches, $400

email to enquire

Portrait Study: Raven, charcoal on paper, 23x19 inches, $600 *FRAMED*

email to enquire

Figure Study: Joe, graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $600

email to enquire

Portrait Study: Elena, charcoal on paper, 19x13 inches, $400

email to enquire

Figure Study: Jess, graphite and white chalk on toned paper, 20x15 inches, $400

*SOLD*

Figure Study: Young Woman, graphite and white chalk on toned paper, 24x18 inches, $400

*SOLD*

Figure Study: Carrie, graphite on paper, 14x11 inches, $400

email to enquire

Figure Study: Wendy, graphite on paper, 22x16 inches, $800

email to enquire

Portrait Study: Eric, charcoal, black pencil, and white chalk on toned paper, 14x11 inches, $400 *FRAMED*

email to enquire

show thumbnails